Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi-Zamówienia Publiczne| Kontakt
                         Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 RODO
 Kontrola zarządcza
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Petycje i wnioski
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Ochrona powietrza
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Decyzje organu poprzedzone decyzją środowiskową
 Programy rządowe
 Sygnaliści
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory samorządowe 2024
 Wybory do PE 2024
 SPIS ROLNY 2020

STRONA GŁÓWNA Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki

 

 

19.02.2021 WAŻNE! Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Mikołajki – Orzysz - Ełk   czytaj więcej

24.04.2023  Znak: Dotyczy WOOŚ.420.28.2020.JC.124 - Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn w sprawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk

 

Dane kontaktowe UMiG, USC, MGOPS

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, dbając o zdrowie Państwa oraz pracowników prosimy o:- telefoniczne umawianie godzin wizyt u pracowników Urzędu i MGOPS,
- zakładanie maseczek i rękawiczek podczas wizyty,
- przychodzenie do urzędu pojedynczo,
- dezynfekowanie dłoni

 

URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

woj. warmińsko-mazurskie   

telefon (87) 42 19 050,   fax. fax (87) 42 19 099,  mail mikolajki@mikolajki.pl

czynny:
poniedziałek - środa i piątek 700 - 1500
czwartek 800 - 1600

 

międzynarodowy numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy Mikołajki  

SWIFT CODE: POLUPLPR

PL 08 93500001 00000329 2072 0004

 
 
11.07.2012  WOOŚ.442.1.2011.MH2  Dotyczy transgranicznego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej przez Federację Rosyjską inwestycji polegającej na budowie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Obwodzie Kaliningradzkim WOOŚ.442.1.2011.MH2  Informacja z dnia 10 lipca 2012 roku
 

Projekt STRATEGII ROZWOJU GMINY MIKOŁAJKI do roku 2025

Formularz konsultacji społecznych

Prognoza do konsultacji

Obwieszczenie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki do roku 2025

WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 - STRATEGIA

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia"

Mapa do oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia"

Uchwała Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Mikołajki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim /wyciąg/ zobacz>> Uchwała Nr IV/31/96 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 czerwca 1996 roku w sprawie chorągwi i flagi gminy. zobacz>>
Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Mikołajki zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa (*.pdf)

Plan Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Mikołajki zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu (*.pdf)

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

pobierz wniosek *.doc
pobierz wniosek *.pdf

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego które odbyły się w dniach od 21.maja do 8.czerwca 2002r. opracowane przez Urząd Statystyczny w Olsztynie. pobierz *.pdf

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki

Uchwała Nr XXXIV/250/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie: Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2008 – 2020

Przewodnik po usługach Urzędu Miasta i Gminy Kodeks etyki pracownika Urzędu Miasta i Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004-2013

Materiał przybliżający Plan rozwoju lokalnego Gminy Mikołajki
Terminarz ślubów Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy
Współpraca Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data ostatniej aktualizacji Biuletynu: 15 lipca 2024

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,
  e-mail:  h.lubba@mikolajki.pl 

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc