Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi-Zamówienia Publiczne| Kontakt
                         Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 RODO
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Petycje i wnioski
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Ochrona powietrza
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory Prezydenckie 2020
 SPIS ROLNY 2020

STRONA GŁÓWNA Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki

 

 

19.02.2021 WAŻNE ! Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Mikołajki – Orzysz - Ełk   czytaj więcej

 

Dane kontaktowe UMiG, USC, MGOPS

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, dbając o zdrowie Państwa oraz pracowników prosimy o:- telefoniczne umawianie godzin wizyt u pracowników Urzędu i MGOPS,
- zakładanie maseczek i rękawiczek podczas wizyty,
- przychodzenie do urzędu pojedynczo,
- dezynfekowanie dłoni

 

URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

woj. warmińsko-mazurskie   

telefon (87) 42 19 050,   fax. fax (87) 42 19 099,  mail mikolajki@mikolajki.pl

czynny:
poniedziałek - środa i piątek 700 - 1500
czwartek 800 - 1600

 

międzynarodowy numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy Mikołajki  

SWIFT CODE: POLUPLPR

PL 08 93500001 00000329 2072 0004

 
 
11.07.2012  WOOŚ.442.1.2011.MH2  Dotyczy transgranicznego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej przez Federację Rosyjską inwestycji polegającej na budowie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Obwodzie Kaliningradzkim WOOŚ.442.1.2011.MH2  Informacja z dnia 10 lipca 2012 roku
 

Projekt STRATEGII ROZWOJU GMINY MIKOŁAJKI do roku 2025

Formularz konsultacji społecznych

Prognoza do konsultacji

Obwieszczenie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki do roku 2025

WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 - STRATEGIA

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia"

Mapa do oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia"

Uchwała Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Mikołajki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim /wyciąg/ zobacz>> Uchwała Nr IV/31/96 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 czerwca 1996 roku w sprawie chorągwi i flagi gminy. zobacz>>
Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Mikołajki zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa (*.pdf)

Plan Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Mikołajki zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu (*.pdf)

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

pobierz wniosek *.doc
pobierz wniosek *.pdf

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego które odbyły się w dniach od 21.maja do 8.czerwca 2002r. opracowane przez Urząd Statystyczny w Olsztynie. pobierz *.pdf

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki

Uchwała Nr XXXIV/250/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie: Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2008 – 2020

Przewodnik po usługach Urzędu Miasta i Gminy Kodeks etyki pracownika Urzędu Miasta i Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004-2013

Materiał przybliżający Plan rozwoju lokalnego Gminy Mikołajki
Terminarz ślubów Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy
Współpraca Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data ostatniej aktualizacji Biuletynu: 27 czerwca 2022

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,
  e-mail:  h.lubba@mikolajki.pl 

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc