strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referendum 2015
 

 

 

 

03.09.2015  Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 03.09.2015r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4

14.08.2015  Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10.08.2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum oraz wskazania do ich składów osoby wyznaczonej przez Burmistrza Miasta Mikołajki celem przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

20.07.2015  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Mikołajki na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

20.07.2015  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 08 lipca 2015r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm. ) oraz Postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015r. podaję do publicznej wiadomości, że miejscami przeznaczonymi do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń w wymienionych niżej miejscowościach:
Baranowo, Cudnochy, Faszcze, Grabówka, Górkło, Inulec, Jora Wielka, Jora Mała, Kolonia Mikołajki, Lubiewo, Nowe Sady, Stare Sady, Olszewo, Prawdowo, Stawek, Tałty, Woźnice, Lelek, Zełwągi, Mikołajki: ul. 3 Maja, ul. Złotych Kłosów.
 

 

 


 

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2015/09/03

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc