strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Decyzje środowiskowe
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory Samorządowe '06

strona główna > miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - gmina
 

 

1. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr III/25/96 z 30 kwietnia 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jora Wielka gm. Mikołajki

2. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr IX/120/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów o funkcji  turystyczno-rekreacyjno-sportowej w obrębie Tałty

3. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr V/18/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego działek nr 71, 72, 74/1 we wsi Faszcze, gm. Mikołajki

4. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr III/14/2000 z dnia 31 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów  budownictwa mieszkalno-pensjonatowego we wsi Jora Wielka gm. Mikołajki  

5. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr X/91/2000 z dnia 16 grudnia 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Sady-1gm. Mikołajki

6. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr II/4/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej  w Sadach – działka nr 35/4

7. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr I/6/1996 z dnia 22 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części wsi Stare Sady gm. Mikołajki 

8. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr V/17/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego centrum sportu i rekreacji we wsi Sady gm. Mikołajki

9. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr V/24/98 z dnia 19 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów letniskowych we wsi Sady gm. Mikołajki

10. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr VIII/117/2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  wsi Sady dz. 36/1, 36/2, 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 50 gm. Mikołajki

11. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr VII/88/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu części  wsi  Tałty, gmina Mikołajki

12. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr I/2/2002 z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego działki o nr geod. 5/4 nad jeziorem Tałtowisko  obręb Tałty gmina Mikołajki

13. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXXVIII/280/2006 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego działki nr  5/4 nad jeziorem Tałtowisko obręb Tałty gm. Mikołajki

14. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr VII/89/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej działki  nr 27/2, 27/3, 27/4 we wsi Tałty gmina Mikołajki

15. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXVIII/195/2008 z dnia 9 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów usług rekreacji i sportu położonych w obrębie Prawdowo  gmina Mikołajki

16. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XLIV/332/2009 z dnia 14 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów usług rekreacji i sportu położonych w obrębie Prawdowo gmina Mikołajki

17. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr VI/50/2001 z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego działek o nr ewidencyjnym  39/12 i 48 we wsi Sady gm. Mikołajki

18. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr L/437/2010 z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki

19. Uchwała Nr XXII/262/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny zabudowy usługowej w miejscowości Jora Wielka, gmina Mikołajki

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska

Data modyfikacji: 2013/10/13

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc