strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Decyzje środowiskowe
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory Samorządowe '06

strona główna > miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - miasto
 

 

1. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr VIII/116/2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu zabudowy pensjonatowo-mieszkalnej na działce 2/5 w mieście Mikołajki przy ul. Mrągowskiej

2. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr X/100/2001 z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mikołajkach na działkach 82/4, 82/5, 82/6

3. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXIX/198/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych  pomiędzy ulicami Dybowską i ul. Łabędzią w Mikołajach

4. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr V/25/98 z dnia 19 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu między ulicami: Dybowską, W.Prusa, Kajki i Króla Sielaw w Mikołajkach

5. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr L/433/2010 z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych przy ul. Łabędziej w Mikołajkach

6. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr V/57/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy hotelowej w cz. m. Mikołajki

7. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr IX/89/2001 z dnia 28 września 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mikołajkach na działce o nr geod. 533/5 i 79

8. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr LIV/554/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach

9. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr I/1/2002 z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach

10. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr IX/121/2003 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego zabudowy usługowej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach

11. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXII/260/2012 z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obejmującego  część  gruntów obrębu miasta Mikołajki – jezioro Tałty i Jezioro Mikołajskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska

Data modyfikacji: 2013/10/13

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc