strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > Wybory Samorządowe 2018
 

 

 

22.10.2018 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Mikołajki   czytaj więcej

22.10.2018 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej   czytaj więcej

19.10.2018  URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE MIKOŁAJKI,
INFORMACJA O PEŁNIONYCH DYŻURACH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

W sobotę 20.10.2018r w godzinach 10.00 – 13.00 - obecność w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

W niedzielę 21.10.2018r w godzinach:
- 5.00 - 06.00- wydawanie kart do głosowania, spisów wyborców, pieczęci obwodowych komisji wyborczych oraz innych dokumentów niezbędnych do pracy obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
- 07.00 - 10.00 - objazd lokali wyborczych,
- 12.00 - 12.30- obecność w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki przy podawaniu frekwencji przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
- 12.30 - 17.00- objazd lokali wyborczych/w razie zaistniałej potrzeby.
- 17.00 - 17.30 - obecność w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki przy podawaniu frekwencji przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
- 20.00 – obecność w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki do momentu przejęcia ostatniego depozytu od obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

W godzinach 7.00 - 20.00 - kontakt telefoniczny dla komisji obwodowych.

02.10.2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mikołajki  czytaj więcej

25.09.2018 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 25 września 2018, w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach do Komisji Wyborczych  czytaj więcej

18.09.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołajkach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Mikołajkach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołajkach w okręgu wyborczym Nr 8 obejmującym sołectwa: Górkło i Grabówka w terminie
do dnia 24 września 2018 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Komisji w dniach od 18 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 i w dniu 24 września 2018 r. w godzinach od 7.00 do 17.00

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach

13.09.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach z dnia 12.09.2018r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Mikołajkach oraz wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018   czytaj więcej

03.09.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 27.08.2018r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/19/2018 Rady Miejskiej W Mikołajkach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mikołajki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   czytaj więcej

22.08.2018 INFORMACJA Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 sierpnia 2018r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późniejszymi zmianami) w związku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaję do publicznej wiadomości, że miejscami przeznaczonymi do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń w wymienionych niżej miejscowościach:
Baranowo, Cudnochy, Faszcze, Grabówka, Górkło, Inulec, Jora Wielka, Jora Mała, Kolonia Mikołajki, Lubiewo, Nowe Sady, Stare Sady, Olszewo, Prawdowo, Stawek, Tałty, Woźnice, Lelek, Zełwągi, Mikołajki: ul. 3 Maja, ul. Złotych Kłosów


 

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2018/10/22

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc