strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
 

 

 

 

Spoty informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015


Zamieszczamy linki do spotów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących techniki głosowania. Spoty dostępne są pod adresem: http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/6_Multimedia
 

06.10.2015  Zarządzenie nr 92 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 października 2015r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania do ich składów osoby wyznaczonej przez Burmistrza  czytaj więcej

05.10.2015  Zarządzenie nr 87 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 października 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania do ich składów osoby wyznaczonej przez Burmistrza  czytaj więcej

24.09.2015  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 września 2015r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Mikołajki na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/563/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Mikołajki na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwały
Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach,
podaje się do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  czytaj więcej

10.09.2015  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 września 2015r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm. ) oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017) podaje się do publicznej wiadomości, że miejscami przeznaczonymi do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń w wymienionych niżej miejscowościach:

Baranowo, Cudnochy, Faszcze, Grabówka, Górkło, Inulec, Jora Wielka, Jora Mała, Kolonia Mikołajki, Lubiewo, Nowe Sady, Stare Sady, Olszewo, Prawdowo, Stawek, Tałty, Woźnice, Lelek, Zełwągi, Mikołajki: ul. 3 Maja, ul. Złotych Kłosów.
 

 

 


 

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2015/10/06

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc