strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory parlamentarne 2019

strona główna > wybory samorządowe 2024
 

 

28.02.2024   INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach   czytaj więcej

27.02.2024   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III w sprawie zwołania i posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych   czytaj więcej

27.02.2024   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   czytaj więcej

26.02.2024   Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 26
lutego 2024r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Gminie Mikołajki w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024   czytaj więcej

23.02.2024   Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 22 lutego 2024r. w
sprawie dodatkowych zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz terminie i miejscu losowania   czytaj więcej

15.02.2024  Zarządzenie nr 26/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13.02.2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Mikołajki   czytaj więcej

15.02.2024  POSTANOWIENIE NR 103/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 14 lutego 2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Mikołajki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   czytaj więcej

14.02.2024  Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 w sprawie okręgów wyborczych   czytaj więcej

12.02.2024  Obwieszczenie Burmistrza z dnia 9 lutego 2024 w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024   czytaj więcej

07.02.2024  Obwieszczenie Burmistrza z dnia 7 lutego 2024 w sprawie granic okręgów wyborczych   czytaj więcej

31.01.2024  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   czytaj więcej

31.01.2024  K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 30 stycznia 2024  czytaj więcej

24.01.2024  POSTANOWIENIE NR 4/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Mikołajki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/02/28

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc